Er zijn meer dan 60.000 kinderen in Nederland die hun verjaardag niet kunnen vieren. Simpelweg omdat er thuis geen geld voor is. Op de mooiste dag van het jaar zijn er geen cadeautjes, geen ballonnen en geen traktaties voor op school.

Uit schaamte melden deze kinderen zich op hun verjaardag soms zelfs ziek. De Stichting Jarig Job trakteert kinderen uit de armste gezinnen in de samenleving op een verjaardagsbox, met onder meer feestelijke versiering, wat lekkers voor de klas en natuurlijk mooie cadeaus. Op 10 oktober 2015 was de landelijke Jarige Job dag. De mannen van de Ronde Tafel 92 Veenendaal hebben zich die dag ingezet om zoveel mogelijk producten voor de verjaardagsbox te verzamelen. We hebben dit gedaan in samenwerking met de Albert Heijn in de Ellekoot. We hebben die dag de klanten gevraagd een of meer producten voor de verjardagsbox voor ons te kopen zodat we die daarna aan de Stichting Jarige Job konden doneren. Er is in totaal voor � 1.042 aan producten voor de verjaardagsbox verzameld! Hiermee kunnen een hoop verjaardagsboxen gevuld worden. Wij zijn erg trots op dit resultaat. We willen daarom alle klanten van de Albert Heijn in de Ellekoot die hun steentje hebben bijgedragen die dag hier hartelijk voor bedanken!

Reageren