Welkom op de website van Tafelronde 92

50 jaar vriendschap, persoonlijke ontwikkeling en community service

Nederlandsche Tafelronde 92 vindt haar oorsprong op 20 februari 1965 in Veenendaal. In 2015 heeft Tafelronde 92 haar 50-jarig jubileum gevierd. De belangrijkste doelstellingen van de Nederlandsche Tafelronde zijn het verschaffen van inzicht in de wijze waarop mensen zich, zowel persoonlijk als in beroep, ontplooien en het stimuleren van de leden bij de ontwikkeling van hun eigen persoonlijkheid.
Tafelronde 92 Veenendaal
Als leden van de Nederlandsche Tafelronde Veenendaal ervaren we telkens weer dat - naast ontwikkeling op persoonlijk vlak - er ook een duidelijke ontwikkeling binnen onze Tafelronde gaande is. De Veense Tafelronde is niet alleen naar binnen gericht, maar is juist ook actief als het gaat om initiatieven binnen ons district, op nationaal en internationaal niveau.
Tafelronde 92 Veenendaal wil, naast de aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling, ook een rol van betekenis spelen in de maatschappij, zowel binnen en buiten Nederland. De Veense Tafelronde heeft bijvoorbeeld in 2011 het initiatief genomen om de hospice De Wingerd in Amerongen en Bobbi Bear in Durban, Zuid-Afrika te ondersteunen. In 2012 werd de eerste editie van Dining with Stars georganiseerd. De opbrengst van bijna € 50.000 kwam ten gunste aan de Bart Foundation.

Naast het bevorderen van onderlinge vriendschap en wederzijds begrip, is het versterken van het besef dat ieder op zijn eigen wijze de gemeenschap behoort te dienen één van de voornaamste doelstellingen binnen onze Tafel. Nederlandsche Tafelronde 92 is een actieve club, die vriendschap en service hoog in het vaandel heeft staan.

 

Actueel

30 januari 2017
Startweekend Marrakech
Veenendaal reist af naar Marrakech voor een mooi startweekend ...
Lees meer

29 januari 2017
Kort maar krachtig
Afgelopen donderdag 19 januari jl. heeft de bestuurswissel van RT92 plaats gevonden tijdens de jaarv...
Lees meer

15 november 2016
Installatie nieuwe leden
Tafelronde 92 Veenendaal heet Bart van Kruistum en Sjoerd Perfors van harte welkom als haar nieuwe leden. Een mooie Tafeltijd gewenst heren!...
Lees meer