De Nederlandsche Tafelronde is een goed georganiseerde vereniging met lokale Tafelbesturen, Districtsbesturen en een landelijk Hoofdbestuur. Tafelronde 92 Veenendaal is trots dat Jan-Willem de Groot in het Tafeljaar 2012-2013 de functie van Vice-President in het landelijk Hoofdbestuur zal bekleden.

Als Vice-President vervangt Jan-Willem de President bij diens afwezigheid. Voorts is hij belast met het stimuleren en coördineren van service-activiteiten en is hij voorzitter van de uitbreidingscommissie.
Aangenaam!
Elk jaar kiest de President zijn motto. Dit motto staat dat jaar centraal. Hidde Fennema, president van De Nederlandsche Tafelronde 2012-2013 koos voor “Aangenaam!”. Het is een rijk en breed thema dat past bij de doelstellingen die wij als hoofdbestuur van de Nederlandsche Tafelronde willen bereiken. Het motto zal gedurende dit jaar op verschillende manieren worden ingezet. Hidde: “het woord aangenaam is van toepassing op bijna alles wat we doen. Natuurlijk is het in beginsel heel aangenaam om te Tafelen, maar daarbij proberen wij ook het leven van anderen in binnen- en buitenland aangenamer te maken. Dat doen we natuurlijk vooral met onze verschillende serviceprojecten. Daarnaast zit in Aangenaam! ook de uitgestoken hand naar nieuwe leden, serviceclubs en Tafelaars over de hele wereld.”

Reageren