Netwerk voor Jou is een organisatie uit Veenendaal die hulp en een netwerk biedt aan kwetsbare inwoners van Veenendaal. Het doel van de organisatie is om hulp en netwerk te bieden aan mensen die weinig of geen netwerk en financiën hebben. Inwoners van Veenendaal die wat hulp kunnen gebruiken worden door “Netwerk voor jou” in contact gebracht met vrijwilligers. Uiteindelijk met als missie bij te dragen aan een samenleving waarin mensen naar elkaar omzien. Een doelstelling die heel dicht komt bij één van de pijlers van de Nederlandsche Tafelronde, namelijk het besef dat ieder op zijn eigen wijze een bijdrage aan de samenleving levert. Tafelronde 92 Veenendaal is trots deze stichting financieel te mogen ondersteunen.